gharardad – کوین نگار
Hello, world!
لطفا توضیحات و قوانین این قرار داد را با دقت مطالعه کرده و اطلاعات هویتی خود را صحیح وارد نمایید.نام
نام خانوادگی
تاریخ تولد

استان
شهر
شماره تماس

حداقل سرمایه (دلار)
حداکثر سرمایه (دلار)

انتخاب تحلیلگر

- کوین نگار خود را موظف می داند که به صورت حرفه ای سرمایه کاربران خود دفاع کرده و ترید هایی با ( بازدهی سود ) ارائه دهید
- کوین نگار هیچ زمان و تحت هیچ شرایطی در هیچ مکانی از کاربران ( طلب واریز مبلغی ) چه به صورت ریال وجه و چه به صورت ارز های دیجیتال ( به جز سود و حق تحلیلگر ) نمی کنند
- اگر معامله ای که طبق نظر تحلیلگر ایجاد شده ، در نهایت منجر به ضرر شود کوین نگار موظف است ، همان لحظه ( به صورت تتر ) مبلغی که به عنوان ضرر شناخته شده است را به کاربر محترم واریز نماید.